Selskapet driver renovasjonsvirksomhet med hovedvekt på kommunal renovasjon i eierkommunene. I tillegg har vi utleie av containere, innsamling og behandling av avfall fra forretninger/kontor og industri, og mottak og videresendelse av spesialavfall.