Våtservietter skal ikke kastes i toalett. Heller ikke i festivaltoaletter eller utedo. 
Våre renovatører melder om at våtservietter er et økende problem, både i private septiktanker og i anleggs/festivaltoaletter. Dette fører til problemer med tilstopping av avløpsledninger og pumpestasjoner. I tillegg kan urenset vann renne ut ved tilstoppinger, og føre til  forurensing av natur og miljø. Tilstoppinger kan også forekomme i huseiernes private stikkledninger og medføre ekstra kostnader både for huseier og forsikringsbransje.
 
En våtserviett virker kanskje uskyldig, men det blir fort mange og skaper store problemer:
  1. De klumper seg sammen som baller, gjerne med annet søppel og fett, og tetter rør og pumpestasjoner.
  2. Tette rør og pumpestasjoner fører til oversvømmelse og mulig forurensning. Ved perioder med økt nedbør øker faren for oversvømmelser i avløpsanlegg, da skaper søppelet endra større utfordringer.
  3. Tette avløpsanlegg gir utrivelige arbeidsforhold for heltene som jobber i avløpsavdelingene. De gjør en viktig miljøinnsats hver dag – du kan hjelpe dem!
  4. Når pumpestasjoner blir tette kan avløpet gå i overløp og ut i en resipient (bekk, elv, innsjø eller annen vannkilde). Er det søppel i avløpet skaper det forurensning i naturen.
  5. I Norge er sanitæravfall en av hovedkildene til marin forsøpling.
  6. Våtservietter og annet søppel i avløpet, og problemene det skaper, fører til store ekstrautgifter for vann- og avløpsavdelingene.
    Kilde: Våtservietter (doguiden.no)