Våtservietter skal ikke kastes i toalett. Heller ikke i festivaltoaletter eller utedo. 

Våre renovatører melder om at våtservietter er et økende problem, både i private septiktanker og i anleggs/festivaltoaletter. Dette fører til problemer med tilstopping av avløpsledninger og pumpestasjoner. I tillegg kan urenset vann renne ut ved tilstoppinger, og føre til  forurensing av natur og miljø. Tilstoppinger kan også forekomme i huseiernes private stikkledninger og medføre ekstra kostnader både for huseier og forsikringsbransje.

Se også pressemelding fra Norsk Vann, følg linken under:

Pressemelding_vaatservietter.pdf (norskvann.no)