Vi har fått nye poser, og det er kjørt ut til alle butikkene i området.