Svarte søppelsekker

Forbud med svarte søppelsekker fordi:

  • innfri miljøkrav
  • gjenvinning
  • redusere risiko for brann
  • redusere utslipp av miljøgifter
  • øke sikkerheten til de som jobber på anleggene