Åpningstider for sommer 2019

Vi har sommeråpent på miljøstasjonene våre, og nye åpningstider vil bli publisert våren 2019.

 

Skibotn

Mandag

Ekstra dag

XX-XX

XX-XX

Lyngseidet

Tirsdag

Ekstra dag

XX-XX

XX-XX

Kåfjord

Torsdag

Ekstra dag 

XX-XX

XX-XX

Skjervøy

Torsdag

Ekstra dag 

XX-XX

XX-XX

Badderen

Onsdag

Ekstra dag

XX-XX

XX-XX

Nordreisa Tirsdag XX-XX
  Torsdag XX-XX