Ingen ruter kjøres Kristi himmelfartsdag 13.05, grunnlovsdagen 17.05 og 2. pinsedag 24.05

 

Ruter Kristi himmelfartsdag kjøres på følgende dager:

Reisadalen – Høgegga                                                                                fredag 14.05

Furuflaten – Solhov                                                                                      fredag 14.05

Containertømming Skjervøy                                                                        fredag 14.05

Containertømming Lyngen/ Nord-Lenangen- Olderdalen – Langslett         fredag 14.05

 

 

Ruter grunnlovsdagen kjøres på følgende dager:

Skjervøy sør                                                                                                  tirsdag 18.05

Arnøya                                                                                                          onsdag 19.05

Russelv – Lyngseidet kai                                                                              tirsdag 18.05

Container Furuflaten–Skibotndalen- Olderdalen                                          tirsdag 18.05

 

Ruter 2. pinsedag kjøres på følgende dager:

Numedalen – Langslett                                                                                tirsdag 25.05

Sør for Baddereidet, Oksfjord – Straumfjord -Flatvoll                                  onsdag 26.05

Container Furuflaten–Skibotndalen- Olderdalen                                         tirsdag 25.05

 

Andre innkjøringer/endringer:

Uløybukt-Havnnes som skulle vært kjørt 18 mai.                                        torsdag 20.05

 

Miljøstasjoner:

Så fremst åpning ikke havner på en rød dag vil miljøstasjonen være åpen som normalt.

 

Eventuelle spørsmål vedr. ruteendringene rettes til AVFALLSSERVICE AS på tlf. 77 77 00 00 eller e-post: firmapost@avfallsservice.no

 

Avfallsservice AS

www.avfallsservice.no