KUNDEKONTAKT/SELGER

Avfallsservice AS er et interkommunalt renovasjonsselskap i Nord Troms eid av kommunene Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Storfjord, Lyngen og Kvænangen. Selskapet forestår den lokale renovasjon med innsamling, transport og behandling av avfall fra husholdninger og næringslivet i eierkommunene. Administrasjonen er lokalisert på Storslett (Galsomelen) i Nordreisa kommune. Selskapet har 26 ansatte, herav 7 i administrasjonen. Vi har ledig stilling som:

KUNDEKONTAKT/SELGER

Medarbeideren inngår i bedriftens administrasjonsavdeling.

Arbeidsoppgaver:

Kontakt og oppfølging med kunder – særlig næring

Kontakt og oppfølging med ansatte

Regne på anbud og prisforespørsler

Oppfølging av pågående kontrakter

Samarbeid med selskap hvor Avfallsservice er medeier

Bistå i andre oppgaver etter behov

 

Vi ønsker at du skal ha:

Utdanning utover videregående skole, fagbrev, alternativt relevant praksis

Evne til å bruke IT-verktøy / EDB-kunnskaper

God muntlig kommunikasjonsevne

Kunne arbeide selvstendig

Nøyaktighet og vilje til å stå på i hektiske perioder

 

Oppsøkende virksomhet overfor kunder må påregnes. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig.

For den som tilsettes tilbyr vi:

En utfordrende og selvstendig jobb i et uformelt miljø, med varierte arbeidsoppgaver. Lønn og pensjon etter tariffavtale. Nordreisa kommune tilhører virkemiddelsonen.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt daglig leder Sigleif Pedersen på tlf. 91651142 eller Karl Martin Pedersen på tlf. 95827639. Stillingen tiltres etter avtale. Selskapet har ansatt flere menn enn kvinner, og kvinner oppfordres til å søke. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søknadsfrist 15.12.2020. 

Søknad med CV sendes til: sigleif@avfallsservice.no