Alt farlig avfall skal deklareres digitalt, og hvis det er ønskelig kan Avfallsservice utføre dette for din bedrift, du behøver bare delegerer dette ansvaret til oss på www.avfallsdeklarering.no

Vi har faste ruter i hele regionen, og kan hente farlig avfall hos din bedrift hver uke. Har du behov for fat, kar, IBC dunker og lignende er vi behjelpelig med dette.

Arctic waste management

Selskapet er eid av 21 kommuner i Nord-Norge gjennom deres avfallsselskaper Reno-Vest, Senja Avfall, Remiks og Avfallsservice. Arctic Waste Management AS tilbyr et rikt spekter av tjenester innen flytende farlig avfall både til eiernes kunder og andre regionale aktører i Nord-Norge.

E-post: post@arcticwaste.no

Telefonnummer: +47 77 60 19 00

Kundesenter administreres av Remiks. 

Besøksadresse: Ringvegen 180, 9018 Tromsø

Postadresse: Postboks 3304, 9275 Tromsø

www.arcticwaste.no