Avfallsservice henter inn næringsavfall fra mange bedrifter i Nord – Troms. Vi har faste ruter for henting av næringsavfall og du som bedriftskunde kan abonnere på tømming hver uke, hver 14. dag eller etter behov.

Vi leier også ut avfallsdunker og containere opp til 45 kubikk. Alt etter det behovet din bedrift har.

Avfall er et viktig produkt og det er viktig at du som kunde bidrar til at dette kan sender til materialgjenvinning eller energigjenvinning. Selv om vi har et av de beste deponiene i Norge vil vi deponere minst mulig avfall.

Som bedriftseier er det viktig å være klar over at det er du som har ansvaret for at avfallet håndteres forsvarlig.

PRESENTER DITT BEHOV OG VI VIL GJØRE VÅRT BESTE FOR Å SKREDDERSY EN LØSNING SOM SIKRER RETT AVFALLSHÅNDTERING OG EN GOD PRIS.

Vi oppfordrer alle våre kunder til å kildesortere avfallet og derved bidra til at avfallet kan håndteres på en best mulig måte

Når avfallet er levert til Avfallsservice vil vi kunne gi deg en statistikk over mengden som er levert siste periode eller ved gjennomføringen av et riveprosjekt