Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Her er info til deg som privat

Optisk sortering

Vi i Avfallsservice har et optisk sortering system. Dette betyr at avfallet som du kaster hjemme skal sorteres i fem forskjellige poser og kastes i samme dunk. Fargene på posene skiller avfallstypene fra hverandre. Avfallet blir transportert til det optiske sorteringsanlegget på Galsomelen, og her blir posene skilt fra hverandre slik at de forskjellige avfallstypene havner i hver sine kontainere som siden blir sendt til gjenvinning. Posene du behøver kan hentes i nærmeste dagligvare butikk, og er inkludert i abonnementet. Avfall som ikke kan kastes i dunken hjemme eller som betegnes som farlig avfall skal bringes til nærmeste miljøstasjon.