Avfallsservice er en komplett leverandør av avfallsjentester til innbyggerne i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord Lyngen og Storfjord kommune. Vi ivaretar de lovpålagte tjenestene innenfor renovasjon i disse seks kommunene. Det vil si at du som privatperson får hentet avfall i dunken hjemme, eller har mulighet til å levere til en av våre miljøstasjoner. Vi tilbyr selvfølgelig også leie av større kontainere hvis det skulle være behov for dette.

Vi ønsker bestandig å høre fra deg som kunde, og har du noe på hjerte hadde vi satt pris på tilbakemeldingen. Kontakt oss på E-post, telefon eller bruk kontakt skjema Ris eller Ros.