Vi har hatt tilfeller av hærverk og misbruk av kontainerne, og i slike tilfeller vil en av reaksjonene kunne være at kontaineren blir hentet inn.

Kontainer i Straumfjordbotn har vært hentet inn, men er nå plassert ut igjen. Denne ble hentet inn etter at det til sammen ble klippet av 18 låser. Ved fortsatt hærverk vil denne bli hentet inn permanent.

Også kontaineren på Kvænangsfjellet har mange låser blitt klippet av. Ved nybrua i Reisadalen har begge lukene til kontaineren blitt «stjålet».

Dette er bare noen av eksemplene. Vi ønsker at ordningen med hyttekontainere skal bestå, og oppfordre alle til å følge gjeldene regelverk, og melde fra hvis hærverk oppdages.

Det er relativt kort vei til nærmeste miljøstasjon, så kom heller innom med det avfallet du har, det meste er faktisk gratis å levere.