Hytte_300x225

Renovasjonsordning for hytter og fritidsboliger

Fritidabonnement skal benyttes der eiendommen brukes som fritidsbolig.

Avfall fra fritidseiendommer behandles som restavfall. Det betyr at du ikke behøver å sortere avfallet.

Det kan benyttes vanlige avfallsposer i kontaineren, eller man kan hente hytte sekker for de som ønsker det.

Det er utplassert hyttekontainere flere steder i hver kommune. Disse er låst.

Ved henvendelse til oss vil dere få tilsendt en nøkkel til kontaineren.

 

Fritidsabonnement

Fritidsabonnement faktureres en gang i året, og normalt vil faktura komme i mai mnd. Det kan også bestilles fritidsabonnement med dunk, ta kontakt så kan vi avtale dette.

Septik

Vi utfører septik tømming for fritidsboliger/hytter i regionen. Tømmefrekvensen varierer fra kommune til kommune.  Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy kommune har tømming hvert 4 år, mens Lyngen og Storfjord kommune har tømming hvert 3 år.