Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
svart søppelsekk rødt kryss mindre

Avfallsservice forbyr svarte søppelsekker

Flere aktører innen avfallshåndtering har innført forbud mot svarte søppelsekker, og vi gjør det samme.

Dette er et viktig tiltak for å kunne ta ut farlig avfall og øke graden av materialgjenvinning.

Det er et nasjonalt krav om 50 prosent materialgjenvinning på husholdningsavfall, og kravet øker i årene fremover.

For å nå disse målene, kreves en felles innsats fra deg og meg.

Med å erstatte de svarte søppelsekkene med blanke søppelsekker unngår vi feilsortering av farlig avfall. Elektrisk avfall som batterier og alt farlig avfall må behandles riktig for å unngå brann og skade på miljø og oss mennesker.

Farlig avfall og elektronikk som ikke blir håndtert riktig gir utslipp til jord, luft og vann hvis det kommer på avveie.

Vi har hatt både brann og branntilløp på Galsomelen. Vi har dessverre opplevd at litiums batterier har tatt fyr.

Forbud mot bruk av svarte søppelsekker er derfor et nødvendig tiltak, for også å minimere risikoen for at lett antennelig og farlig avfall havner i restavfallet.

Årlig kommer 64.000 tonn farlig avfall på avveie og det øker stadig,

derfor er det kjempe viktig at vi får sortert det farlige avfallet riktig.

Med blanke søppelsekker så bedres miljøet og mottakskontrollen blir enklere og bedre for alle.

Søppelmann

Ruteendringer 1 Juni

 

ENDRINGER RENOVASJONSRUTER 1 Juni

Husholdningsruter som skulle vært kjørt 01.06 (2. Pinsedag)

Russelv – Lyngseidet kjøres  tirsdag 02.06.

Skjervøy sør kjøres tirsdag 02.06

Arnøya kjøres onsdag 03.06

Næringsruter som skulle vært kjørt 01.06 (2. Pinsedag)

Optisk sortert næring Skjervøy kjøres 03.06

Næringsruta Storfjord/Kåfjord kjøres 03.06

 

Eventuelle spørsmål vedr. ruteendringene rettes til AVFALLSSERVICE AS på tlf. 77 77 00 00 eller e-post: firmapost@avfallsservice.no

 

Avfallsservice AS

www.avfallsservice.no

Scania bil 3 containere

Rydding til fastpris

Har du behov for en kontainer for å få ryddet ?? 

Ta kontakt med oss på telefon eller epost.

Vi tilbyr leie av 22m3 kontainer for privatpersoner til fastpris.

Da kan du kaste alt utenom farlig avfall, EE avfall og masser slik som grus, stein, betong osv.

Telefon 7777 0000 e-post: firmapost@avfallsservice.no