Selskapet driver renovasjonsvirksomhet med hovedvekt på kommunal renovasjon i eierkommunene. I tillegg har vi utleie av containere, innsamling og behandling av avfall fra forretninger/kontor og industri, og mottak og videresendelse av spesialavfall. 

 

Se vår brosjyre:

 https://jsmag.blob.core.windows.net/73935/frontpage.jpg