Miljøstasjonen i Kåfjord kommune er lokalisert i Birtavarre. Den driftes av Kåfjord vekst.