Miljøstasjonen i Kåfjord kommune er lokalisert i Birtavarre.  

Den driftes av Kåfjord vekst.