Miljøstasjonen i Kvænangen kommune er lokalisert i Badderen.

Miljøstasjonen driftes av Kvænangen produkter.