Miljøstasjonen i Kvænangen kommune er lokalisert i Badderen. Miljøstasjonen driftes av Kvænangen produkter.