Nye rutiner innføres for landbruksplast.

Kostnadene med landbruksplast skal helt og fullt dekkes av det miljøgebyret som bøndene betaler ved innkjøp av plasten, og avfallsselskapene kan ikke bruke egne ressurser på dette.

For at plasten skal kunne leveres gratis må den derfor være sortert og «riste-ren». Det vil si fri for stein, jord, streng, tau eller andre fraksjoner. Dette er renhetskrav til plast som skal videre i systemet og gjenvinnes.

Vi ønsker det sortert i følgende fraksjoner:

  • Rundballeplast hvit
  • Rundballeplast farget
  • PP sekk med innersekk
  • Nett/plasthylse fra rundballeplast. Sorteres som hardplast

 

Hva gjør du når du kommer med plast:

  • Kontakt de som sitter i vekta
  • Du blir mottatt av en fra Avfallsservice når du losser plasten
  • I samarbeid med personen fra Avfallsservice kontrollerer dere at plasten sorteres i riktig fraksjon, og ikke inneholder annet avfall og jord og stein

 

 

Se også Grønt Punkt sin informasjon om kildesortering av landbruksplast:

www.grontpunkt.no/media/2814/gp_kildesorteringsguide_2015_2.pdf