Miljøstasjonen i Lyngen kommune er lokalisert på Lyngseidet.

Driftes av Lyngsalpan vekst.