MILJØDAG FOR HUSHOLDNINGENE i Nord Lenangen

Mandag 14. Juni 2021

Ved Lyngstuva Klubbhus fra kl.10.30-14.00

Avfall dere kan levere er:

  • Restavfall
  • Trevirke
  • Farlig avfall
  • Hvitevarer og elektronikk
  • Jern