Her finner du miljøstasjonene

Slik sorterer du på miljøstasjon

Ved levering av avfall på miljøstasjon skal avfallet sorteres. For å effektivisere arbeidet på miljøstasjon er det en fordel hvis avfallet er sortert før levering. Hvis du som kunde sorterer avfallet når du laster det opp i hengeren hjemme, vil det også minimere tiden du eventuelt må stå i kø for å få levert avfallet.

For husholdninger som renoveres av Avfallsservice kan løsøre fra husholdningen leveres gratis. Det resterende avfallet kan leveres mot betaling i hht prisregulativ. Priser og hva som må betale for finner du her: Priser på avfall.pdf

NB! Fra 01.01.2020 vil det ikke lengre være mulig å levere avfall i sorte søppelsekker på miljøstasjonene. Dette er for å forhindre at uønsket avfall leveres inn på stasjonen.

Sorteringsguide

 

Ren plast

Plastembalasje, plastsekker, plastposer osv

Papp

Må være rent og tørt

Elektrisk avfall

 

TV og antenne, kabler, datautstyr, lamper, elektriske leker osv

Elektrisk avfall kan også leveres gratis til forhandlere.

Jern og metall

Sykler, sinkbøtter, kasseroller, rør, snøskufle, spark osv

Rent trevirke

Ikke impregnert materiale

Farlig avfall

Maling, lakk, spraybokser, løsemidler, kjemikalieprodukter, lysstoffrør osv

Isopor

All isopor

Restavfall

Møbler, klær, hard plast, isolasjon, hageslanger, skitten eller våt papp, bøker osv

Hageavfall

Det kan leveres hageavfall på miljøstasjon i Nordreisa

 

Er du usikker på hvor noe skal kastes, ta bare kontakt med en av våre arbeiderer, de vil kunne veilede deg. Vi anbefaler også at man tar kontakt med nærmeste bruktbutikk, mye av det vi tror er avfall kan faktisk noen ha bruk for, eller se nytten i.