Fra 1 oktober 2017 har Stortinget vedtatt returordning på fritidsbåter.

Den som leverer fritidsbåt til lovlig mottak vil motta kr 1000,- per fritidsbåt. Beløpet som Miljødirektoratet refunderer etterskuddsvis, er ment å dekke hele eller deler av utgiftene knyttet til transport av kasserte fritidsbåter til lovlig mottak.

Oversikt over lovlige mottak finnes på sortere.no.

Den som leverer båten må sørge for å ta med dette skjema for bekreftelse av at fritidsbåt er levert til mottaket og sørge for å få de relevante feltene utfylt. Det må leveres ett skjema, pr. båt. Skjemaet skal legges ved søknad for refusjon.

Søknadsskjema for refusjon finnes på https://soknadssenter.miljodirektoratet.no. Søknader uten skjema for bekreftelse av at fritidsbåt er levert eller søknader med skjema som ikke er fullstendig utfylt, vil ikke bli behandlet.