www.avfallsservice.no

slambil

Når vinter ikke lenger er vinter...

Vi opplever at mildvær om vinteren kan skape mye trøbbel i form av overflatevann. Får du vann i kjelleren eller andre områder der naturlig avrenning ikke er mulig, kan vi HJELPE 😊

VI TILBYR SUGEBILTJENESTER.