Miljøstasjonen i Nordreisa kommune er lokalisert ved hovedanlegget vårt på Galsomelen.