Miljøstasjonen i Nordreisa kommune er lokalisert ved hovedanlegget vårt på Galsomelen.

Åpningstider tirsdag og torsdag 10-18