top of page
  • vegard889

Bohemen ønsker seg biogass på tanken


Han har levd nesten hele sitt voksne arbeidsliv i vogntog. Nå venter John-Are Leirbakk (53) i spenning på etableringen av fabrikken til Rå Biopark i Skibotn.

- Jeg håper for alt i verden at det blir etablert en pumpestasjon her på Storslett, slik at vi kan kjøre med flytende biogass på tanken. Tenk å kunne frakte avfall med bil som går på biogass produsert av nettopp det avfallet vi frakter. Det gir mening, sier den aktive sjåføren.

Samarbeid John-Are frakter avfall i Nord-Troms fra de seks eierkommunene til Avfallsservice inn til anlegget i Skibotn. Tidligere kjørte han matavfall fra Remiks i Tromsø til Skibotn. Da ble det fort 100.000 kilometer i året. Nå ligger han på rundt halvparten av distansen. - Rå Biopark er det beste som har skjedd i bransjen. Det er helt fantastisk at seks avfallsselskaper i nord har klart å etablere et samarbeid som får så stor betydning for hele landsdelen. Alene er man små, men sammen blir man veldig sterk. Det gir muskler til å gjøre nesten det umulige. Tenk at vi i framtiden kan forsyne en hel transportnæring med klimanøytralt drivstoff, sier han entusiastisk.

- Må ta ansvar - Men når det er sagt så har vi i bransjen et ekstra ansvar. Vi kan ikke kreve at folk der ute skal bidra til blant annet bedre sortering, og så skal vi behandle avfallet som før. Det er ikke bærekraftig i det hele tatt. Vi må gå foran. Og det har virkelig de seks selskapene gjort. Bohemen fra Rotsund er godt kjent i Nord-Troms. Ikke bare i bransjen og blant kolleger, men også blant folk flest. Han er ikke redd for å si fra hva han mener, noe flere av de eldre sjåførene rister på hodet til. De kjenner ikke helt igjen Leirbakk fra det han har stått for tidligere.

Endringer - Det har de nok rett i, men vi kan ikke fortsette slik vi gjør nå. Og det er mange bransjer og selskaper som innser. Jeg tror derfor at Rå Biopark i framtiden ikke vil klare å levere nok biogass til alle som vil ha. Og da blir det viktig at myndighetene legger til rette for gunstige ordninger for bruk av en miks av naturgass og biogass, som egentlig er det samme produktet, bare ulik opprinnelse. Det er tross alt langt mer miljøvennlig enn diesel, sier sjåføren, som har kjørt for Avfallsservice i 19 år.

Ikke A-4 Ledelsen i selskapet hadde store problemer med å få han til å underskrive kontrakt om fast ansettelse. - Jeg liker å være fri og trives godt både i vogntoget og på Harley’en. Kona og jeg er nok ikke helt A4-mennesker. Men det er fullt mulig å være litt bohem, og samtidig være opptatt av miljø og samfunnsansvar. Så får de eldre sjåførene si hva de vil om biogass. Jeg har mer tro på ungdommen. Og det er de som skal ta over når vi slutter.

Trives som sjåfør Men slutte i jobben har han ikke tenkt å gjøre med det første. - Nei, sier han og ler godt. - Jeg tror pensjonsordningene er endret flere ganger før jeg kan gå av. Jeg kommer sikkert til å kjøre til jeg blir 70 å, ja kanskje 75 år. Kona er 13 år yngre enn meg, og vi skal jo bli pensjonister i lag. - Jeg håper virkelig jeg får oppleve at vi kan fylle egenprodusert biogass fra Skibotn på tanken. Uansett hva som skjer. så må vi hele tiden lete etter både små og store endringer som bidrar positivt til et bedre miljø. Da jeg kjørte mellom Tromsø og Skibotn kjøpte vi et nytt modulvogntog. Det sparte oss for 18.000 kilometer i året. Og enda mer drivstoff ble spart ved at jeg endret kjørestilen og ble en mer defensiv sjåfør.

Samfunnsansvar Selv om Leirbakk er blitt roligere på veien, har han et stort engasjement for en litt bedre verden. - Det er viktig at myndigheten kommer på banen og gir tilskudd til både etablering av pumpestasjoner og biler. Og så må prisene på biogass holdes på samme nivå som diesel. Det vil gi fart i det grønne skifte i nord. Også i områder med lange avstander. Han brenner for jobben sin, og er opptatt av samfunnsansvaret både på arbeid og privat sammen med kona. - Vi er avlastningsfamilie annen hver helg og noen ferieuker i året. Det gir oss mye og er for oss et viktig samfunnsansvar i vårt nærmiljø. Det handler ikke bare om det store bildet. Mellommenneskelige relasjoner er vel så viktig.

Comments


bottom of page