Priser gjelder fra 01.01.2019

Type abonnement

Pris

Renovasjon

 

Standardabonnement

4251,-

Miniabonnement

3458,-

Miniabonnement kompost

3458,-

Storabonnement

6180,-

Fritidsabonnement

1082,-

Fritidsabonnement m/dunk

2357,-

Byttegebyr dunk

334,-

Kjøp av dunk

800,-

Hentegebyr dunk inntil 6 m.

1248,-

Slam

 

Slam inntil 4m3

 

  • Tømming hvert år

2159,-

  • Tømming hvert 2.år

1080,-

Slam fritidsboliger

 

  • Tømming hvert 3.år

720,-

  • Tømming hvert 4.år

540,-

Slam pr. m3 (>4m3)

594,-

Ekstra tømming septik

2846,-

Ekstratømming 01.11-30.04

4269,-

Gebyr manglende merking slamtank  

663,-