Priser gjelder fra 01.01.2020

Type abonnement

Pris

Renovasjon

 

Standardabonnement

4379,-

Miniabonnement

3561,-

Miniabonnement kompost

3561,-

Storabonnement

6365,-

Fritidsabonnement

1114,-

Fritidsabonnement m/dunk

2428,-

Byttegebyr dunk

344,-

Kjøp av dunk

824,-

Hentegebyr dunk inntil 6 m.

1285,-

Slam

 

Slam inntil 4m3

 

  • Tømming hvert år

2234,-

  • Tømming hvert 2.år

1118,-

Slam fritidsboliger

 

  • Tømming hvert 3.år

745,-

  • Tømming hvert 4.år

559,-

Slam pr. m3 (>4m3)

615,-

Ekstra tømming septik

2946,-

Ekstratømming 01.11-30.04

4418,-

Gebyr manglende merking slamtank  

 

686,-