Priser gjelder fra 01.01.2021

Type abonnement

Pris

Renovasjon

 

Standardabonnement

4488,-

Miniabonnement

3650,-

Miniabonnement kompost

3650,-

Storabonnement

6524,-

Fritidsabonnement

1142,-

Fritidsabonnement m/dunk

2489,-

Byttegebyr dunk

352,-

Kjøp av dunk

844,-

Hentegebyr dunk inntil 6 m.

1317,-

Slam

 

Slam inntil 4m3

 

  • Tømming hvert år

2290,-

  • Tømming hvert 2.år

1145,-

Slam fritidsboliger

 

  • Tømming hvert 3.år

764,-

  • Tømming hvert 4.år

573,-

Slam pr. m3 (>4m3)

630,-

Ekstra tømming septik

3020,-

Ekstratømming 01.11-30.04

4529,-

Gebyr manglende merking slamtank  

 

703,-