Avfallsservice har siden 1999 hatt et Optibag sorteringssystem. Dette er et av de mest effektive og kostnadsbesparende system som finnes på markedet i dag. Systemet krever at alle husholdningskundene bare kaster ferdigsortert avfall i avfallsdunken. Avfallet sorteres i forskjellige fargede poser, som hentes i nærmeste dagligvarebutikk. Grønn for organisk avfall, blå for plastemballasje, rød for papir, orange for drikke- og annen emballasjekartong og hvit eller vrengte handleposer for restavfall. Det er også en miljøstasjon i hver kommune som tar imot annet avfall fra husholdninger.