Avfallsservice har siden 1999 hatt et Optibag sorteringssystem.
Dette er et av de mest effektive og kostnadsbesparende system som finnes på markedet i dag. Systemet krever at alle husholdningskundene bare kaster ferdigsortert avfall i avfallsdunken. Avfallet sorteres i forskjellige fargede poser, som hentes i nærmeste dagligvarebutikk.
 
GRØNN    = organisk avfall
BLÅ          = plastemballasje
RØD          = papir
ORANGE  = drikke- og annen emballasjekartong
HVIT          = restavfall (Du kan også bruke en vrengt handlepose)
 
Det er også en miljøstasjon i hver kommune som tar imot annet avfall fra husholdninger.