Hva er ditt ansvar som kunde:

Når man har et renovasjon abonnement stilles det noen krav til deg som kunde for at avfallsdunken skal bli tømt av renovatørene.

De viktigste kravene er:

  • Sortering: Avfallet skal være sortert i de ulike fargende posene, og det skal ikke ligge løse gjenstander i dunken.
  • Plassering: Dunken skal stå med åpningen av lokket mot vei.
  • Avstand til vei: På tømmedagen skal avfallsdunken plasseres nærmest mulig vei. I regulert område skal dunken være plassert i eiendomsgrense mot vei. Utenfor regulert område skal dunken være plassert så nært vei som praktisk mulig.
  • Vinter: Det må måkes snø helt fram til dunken, og det må være strødd til dunken hvis det er glatt. Husk også å sjekke at dunken ikke er frosset fast.
  • Renhold: Blir dunken for skitten vil ikke dunken bli tømt. Skitten dunk kan også føre til at noe søppel sitter fast i bunn av dunken, og vil da være årsaken til at ikke alt fra dunken er tømt under renovasjon

For mer informasjon se renovasjonsforskriften kap.2.