Renovasjonsrute for 2019

PARTALLSUKER (2,4,6..)

ODDETALLSUKER (1,3,5..)

MANDAG

Storvik

 

Oksfjord - Flatvoll

Skjervøy sør og Arnøya

Numedalen – Langslett

Russelv – Lyngseidet kai

Kvænangen, sør for Baddereidet

 

TIRSDAG

 

Skjervøy sentrum og Kågen – Hamneidet

Rasteby – Oterbakken – Signaldal - Kitdal

Kåfjorddalen – Numedalen

Kvænangen, nord for Baddereiet

Uløybukt - Havnnes

ONSDAG

Sørkjosen – Storslett bru- Kildalen

Manndalen – Birtavarre

Hatteng - Skibotn – Nordnes

Skjervøy Nord – Bakkeby - Langslett

TORSDAG

Reisadalen – Høgegga

Solhov – Lyngseidet –Koppangen

Furuflaten - Solhov

Storslett u/Høgegga

FREDAG

 

Laukøya

Skjervøy sentrum =             S.S.vei, Fjellv., Alfheimv., Myrv., Verftsv., Øvre og Nedre Ringv.,
                                            Spellemannsdalen og K. Dreyersvei.

Skjervøy nord =                  Fiskenes, Strandv. til Witon kiosk, Lailafjellv., Kirkegårdsv., Skolev.,
                                            Eidev., St. Hanshaugen, Idrettsv., Nordv. og Trollveien.

Skjervøy sør =                    Sandvåg haugenHollendervika, Vågadalen, Malenav., Kveldsolv., Strandv. fra 

                                            camping til Witon kiosk, H. Mikalsensv. Mellomv. og Rydningen, Rønning Østg.vei,. 

                                            L.Hallensvei, Bekkefaret, Moserabben 

 

                    

AVFALLSSERVICE AS

Tlf.: 77 77 00 00

E-post: firmapost@avfallsservice.no / www.avfallsservice.no