CONTAINER KJØRING NÆRING: 

 

NÆRING SORTERT SKJERVØY KJØRES FRA 2021, PÅ ONSDAGER! 

CONTAINERTØMMING ARNØYA KJØRES FRA 2021 PÅ FREDAGER I PARTALLSUKE!