Septik_400x266

Tømmefrekvens

Det er de ulike kommunene som vedtar hvor ofte septiktanken skal tømmes i deres kommune. Alle kunder kan lage avtale om oftere tømming enn normalen. 

Lyngen og Storfjord kommune

Intervall

Slam bolighus

Hvert 2. år

Slam fritidsbolig

Hvert 3. år

Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen kommune

Intervall

Slam bolighus

Hvert 2. år

Slam fritidsbolig

Hvert 4. år

Nordreisa kommune

Intervall

Slam bolighus

Hvert år

Slam fritidsbolig

Hvert 4. år

Hvis man har behov for tømming av septik utenom sesong eller et år utenom intervallet, kan man få tømt mot en ekstra kostnad. Bestill dette her.