www.avfallsservice.no

Septik

Slamtømming Skjervøy kommune

Vi har da starter tømming av septik i Skjervøy kommune, og ber om at tanker blir merket.