Miljøstasjonen i Storfjord kommune er lokalisert ved kompostanlegget til Origo. Den driftes av Origo som eies av oss og Remiks i Tromsø.