Miljøstasjonen i Storfjord kommune er lokalisert ved kompostanlegget til Origo.

Den driftes av Origo som eies av oss og Remiks i Tromsø.

Åpningstider mandag 15-18