top of page
Næring_header_image.jpg

Tjenester for bedrift og næring

Avfallsservice henter inn næringsavfall fra mange bedrifter i Nord-Troms. Vi har faste ruter for henting av næringsavfall og du som bedriftskunde kan abonnere på tømming hver uke, hver 14. dag eller etter behov.
Vi leier også ut avfallsdunker og containere opp til 45 kubikk. Alt etter det behovet din bedrift har.

Avfall er et viktig produkt og det er viktig at du som kunde bidrar til at dette kan sendes til materialgjenvinning eller energigjenvinning. Som bedriftseier er det viktig å være klar over at det er du som har ansvaret for at avfallet håndteres forsvarlig.

Ta kontakt med oss for å skreddersy en løsning som sikrer rett avfallshåntering og en god pris.

Når avfallet er levert til Avfallsservice vil vi kunne gi deg en statistikk over mengden som er levert siste periode eller ved gjennomføringen av et riveprosjekt.

Næringsrenovasjon

Avfallsservice leier ut kontainere etter bedriftens behov, og tømmer disse enten etter faste avtaler eller ved bestilling.
Se ruteplan for næring her

Deponi

Deponiet på Galsomelen er godkjent for avfall, og lettere forurensede masser til og med tiltaksklasse 5.

Kontainerutleie

Vi leier ut kontainere til nesten alle typer avfall. Både bedrifter og private kan leie kontainere til små og store prosjekter. Kontakt oss for å finne en løsninger som passer for deg.

Slam

Vi har fire slam biler tilgjengelig, og tar oppdrag hele året.
Ønsker din bedrift tast tømming eller på bestilling, ta kontakt for avtale.
Vi utfører også tømming av sandfang, og kan være behjelpelig på andre oppdrag.

Farlig avfall

All farlig avfall skal deklareres digitalt, og om ønskelig kan vi utføre dette for din bedrift. Vi har faste ruter i hele regionen, og kan hente farlig avfall hos din bedrift hver uke.

bottom of page