top of page

Septiktømming

Avfallsservice har septiktømming på privathusholdning i Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.
Septiksesongen er normalt fra mai til oktober.

Det vil bli annonsert på hjemmesiden, SMS og facebook når septiktømmingen starter i de ulike kommunene. Det året man har tømming må man merke tanken med stake som er påført gnr/bnr. Abonnenten plikter å sørge for adkomst til septiktank, og at tanklokk ikke er dekket av jord, gress o.l. Manglende merking av tank kan medføre gebyr på kr 769,-.

Tømmefrekvens
Det er de ulike kommunene som vedtar hvor ofte septiktanken skal tømmes i deres kommune. Alle kunder kan lage avtale om oftere tømming enn normalen.

Lyngen og Storfjord kommune

Slam bolighus - Hvert 2. år
Slam fritidsbolig - Hvert 3. år

Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen kommune

Slam bolighus - Hvert 2. år
Slam fritidsbolig - Hvert 4. år

Nordreisa kommune

Slam bolighus - Hvert år
Slam fritidsbolig - Hvert 4. år

bottom of page