top of page

Fritidsboliger

Renovasjonsordning for hytter og fritidsboliger

Fritidsabonnement skal benyttes der eiendommen brukes som fritidsbolig.
Fritidsabonnement faktureres en gang i året, og normalt vil faktura komme i mai måned. Det kan også bestilles fritidsabonnement med dunk. Ta kontakt med oss om det er en løsning du ønsker.

Avfall fra fritidseiendommer behandles som restavfall. Det betyr at du ikke behøver å sortere avfallet.
Glass- og metallemballasje skal legges i egne containere. Oversikt kan du finne her.
Farlig avfall leveres på Miljøstasjonen i din kommune. Oversikt kan du finne her.

Det kan benyttes vanlige avfallsposer i containeren, eller man kan hente egne hyttesekker for de som ønsker det.

Det er utplassert hyttecontainere flere steder i hver kommune. Disse er låst, men ved henvendelse til Avfallsservice vil dere få tilsendt en nøkkel til containeren.

Septik
Avfallsservice utfører septiktømming for fritidsboliger/hytter i regionen. Frekvensen på tømming varierer fra kommune til kommune.

Lyngen og Storfjord kommune

Slam bolighus - Hvert 2. år
Slam fritidsbolig - Hvert 3. år

Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen kommune

Slam bolighus - Hvert 2. år
Slam fritidsbolig - Hvert 4. år

Nordreisa kommune

Slam bolighus - Hvert år
Slam fritidsbolig - Hvert 4. år

bottom of page