Priser 2022

RENOVASJON

Standardabonnement                         4646,-

Miniabonnement                                 3778,-

Miniabonnement kompost                 3778,-

Storabonnement                                  6752,-

Fritidsabonnement                              1181,-
Fritidsabonnement med dunk            2577,-