top of page

Avfall og masser til deponi

Lastebil fra Avfallsservice hvor det står Miljøbilen på siden. Det er også forskjellige symboler av avfall på siden.

Deponiet på Galsomelen er godkjent for avfall, og lettere forurensede masser til og med tiltaksklasse 5.

Når du skal levere avfall eller masser må vi ha en utfylt basisdeklarering før vi kan ta i mot avfallet. Dette skjemaet kan du laste ned her: Skjema for basisdeklarering

Du må karakterisere massens beskaffenhet og antatt forurensingsgrad. Det er avfallsbesitter som har det lovpålagte ansvaret for å dokumentere dette. Ferdig utfylt skjema sendes til firmapost@avfallsservice.no

Har du spørsmål eller er usikker på utfylling av skjemaet er det bare å ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne.

bottom of page