top of page

Hvordan sorterer jeg?

Vi i Avfallsservice har et optisk sorteringssystem. Det betyr at avfallet som du kaster hjemme skal sorteres i fire forskjellige poser og kastes i samme dunk. Fargene på posene skiller avfallstypene fra hverandre. Avfallet blir transportert til det optiske sorteringsanlegget på Galsomelen, og her blir posene skilt fra hverandre slik at de forskjellige avfallstypene havner i hver sine containere som siden blir sendt til gjenvinning. Posene du behøver kan hentes i nærmeste dagligvare butikk, og er inkludert i abonnementet. Avfall som ikke skal kastes i dunken hjemme eller som betegnes som farlig avfall skal bringes til nærmeste miljøstasjon.

Her kan du finne vår nye sorteringsguide. Du kan også laste den ned her.

bottom of page