top of page

Renovasjonsforskrift

Her finner du renovasjonsforskriftene for din kommune:
Kvænangen
Kåfjord
Lyngen
Nordreisa

Skjervøy

Storfjord

Hva er ditt ansvar som kunde?

Når man har et renovasjonsabonnement stilles det noen krav til deg som kunde for at avfallsdunken skal bli tømt av renovatørene. De viktigste kravene er:

  • Sortering: Avfallet skal være sortert i de ulike fargede posene, og det skal ikke ligge løse gjenstander i dunken

  • Plassering: Dunken skal stå med åpningen av lokket mot vei

  • Tidspunkt: På tømmedagen må avfallsdunk være satt ut senest kl 07.00.

  • Etter tømming: Ta inn dunken igjen så raskt som mulig etter tømming. Dette gjelder spesielt på vinteren for å gi blant annet brøytebiler en enklere jobb for å vedlikeholde veiene.

  • Avstand til vei: På kommunale veier skal avfallsdunken stå 0,5 meter fra veien. På E6 og fylkesvei skal dunken stå 1,5 meter fra veikanten. På steder med gang- og sykkelvei som ligger inntil E6 og sykkelvei, skal dunken plasseres minimum 0,5 meter på utsiden av gang- og sykkelveien.

For mer informasjon, se renovasjonsforskriften kapittel 2.

bottom of page