top of page

Private husholdninger

Avfallsservice har et optisk sorteringssystem. Det betyr at avfallet som du kaster hjemme skal sorteres i fire forskjellige poser og kastes i samme dunk. Fargene på posene skiller avfallstypene fra hverandre. Avfallet blir transportert til det optiske sorteringsanlegget på Galsomelen, og her blir posene skilt fra hverandre slik at de forskjellige avfallstypene havner i hver sine containere som siden blir sendt til gjenvinning. Posene kan hentes i nærmeste dagligvare butikk, og er inkludert i abonnementet. Avfall som ikke kan kastes i dunken hjemme eller som betegnes som farlig avfall skal bringes til nærmeste miljøstasjon.

En grønn jordklode med grønne piler rundt seg.

I hver kommune kan du finne en miljøstasjon. Hit skal du frakte alt av avfall som ikke kan sorteres og kastes hjemme. Det inkluderer også farlig avfall som leveres til et spesielt punkt på hver miljøstasjon.

Åpningstiden til din miljøstasjon kan du finne her

Bil for å tømme septiktanker

Avfallsservice har septiktømming for privathusholdning i Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

En blå container

Har du behov for å leie en container til et lite prosjekt eller bare ønsker å rydde? Da har vi containere for utleie i mange størrelser. Vi har også mulighet for å gi deg fastpris på container slik at du ikke får noen uforutsette utgifter ved avfallshåndteringen. Trykk deg videre for mer informasjon.

Gjenbrukscontainer. Den ene døren står åpen, og det er lagt noen gjenstander til gjenbruk inne i containeren.

Gjenbruk

På miljøstasjonen i Nordreisa har vi en gjenbrukscontainer. Det du legger inn der går til ReisaVekst sin bruktbutikk slik at ditt søppel kan få et nytt liv.

Nye prikkete avfallsposer. En pose med blå prikker, en med lilla prikker, og en med grønne prikker

Avfallsservice har siden 1999 hatt et Optibag sorteringssystem. Dette er et av de mest effektive og kostnadsbesparende system som finnes på markedet i dag. Systemet krever at alle husholdningskunder kaster ferdigsortert avfall i avfallsfunken.

 

En hvit fritidsbåt av tre. To årer ligger på siden.

Fra 1. oktober 2018 har Stortinget vedtatt returordning på fritidsbåter. Avfallsservice er et godkjent mottak av fritidsbåter

bottom of page