Private husholdninger

Avfallsservice har et optisk sorteringssystem. Det betyr at avfallet som du kaster hjemme skal sorteres i fire forskjellige poser og kastes i samme dunk. Fargene på posene skiller avfallstypene fra hverandre. Avfallet blir transportert til det optiske sorteringsanlegget på Galsomelen, og her blir posene skilt fra hverandre slik at de forskjellige avfallstypene havner i hver sine containere som siden blir sendt til gjenvinning. Posene kan hentes i nærmeste dagligvare butikk, og er inkludert i abonnementet. Avfall som ikke kan kastes i dunken hjemme eller som betegnes som farlig avfall skal bringes til nærmeste miljøstasjon.

Miljøstasjoner.jpg

I hver kommune kan du finne en miljøstasjon. Hit skal du frakte alt av avfall som ikke kan sorteres og kastes hjemme. Det inkluderer også farlig avfall som leveres til et spesielt punkt på hver miljøstasjon.

Åpningstiden til din miljøstasjon kan du finne her

slam_privat.jpg

Avfallsservice har septiktømming for privathusholdning i Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

container_priv.jpg

Har du behov for å leie en container til et lite prosjekt eller bare ønsker å rydde? Da har vi containere for utleie i mange størrelser. Vi har også mulighet for å gi deg fastpris på container slik at du ikke får noen uforutsette utgifter ved avfallshåndteringen. Trykk deg videre for mer informasjon.

IMG_20220906_140030 (1).jpg

Gjenbruk

På miljøstasjonen i Nordreisa har vi en gjenbrukscontainer. Det du legger inn der går til ReisaVekst sin bruktbutikk slik at ditt søppel kan få et nytt liv.

nyeposer_transparent.png

Avfallsservice har siden 1999 hatt et Optibag sorteringssystem. Dette er et av de mest effektive og kostnadsbesparende system som finnes på markedet i dag. Systemet krever at alle husholdningskunder kaster ferdigsortert avfall i avfallsfunken.

 

old-rowboat-4607514_1920.png

Fra 1. oktober 2018 har Stortinget vedtatt returordning på fritidsbåter. Avfallsservice er et godkjent mottak av fritidsbåter