top of page

Farlig avfall

Miljøbilen.jpg

All farlig avfall skal deklareres digitalt, og hvis det er ønskelig kan Avfallsservice utføre dette for din bedrift. Du behøver bare delegere dette ansvaret til oss på www.avfallsdeklarering.no.

Miljøbilen henter farlig avfall. Ta kontakt med oss, så kan vi finne en løsning som passer din bedrift.

Arctic Waste Management

Arctic Waste Management AS ble etablert i 2014 for å oppnå eiernes mål om å være totalleverandør av avfallstjenester i deres regioner. Dette gir en mulighet for eierne å kunne gi totalpriser for avfallshåndtering. Selskapet er eid av 21 kommuner i Nord-Norge gjennom deres avfallsselskaper Reno-Vest, Senja Avfall, Remiks og Avfallsservice. Arctic Waste Management AS tilbyr et rikt spekter av tjenester innen flytende farlig avfall både til eiernes kunder og andre regionale aktører.

Arctic Waste Management har som målsetting å være en offensiv og innovativ aktør innen forsvarlig innhenting, transport og behandling av farlig avfall. Selskapets tjenester skal utføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte.

Arctic Waste Management kan blant annet tilby:

  • Tankrengjøring

  • Spyling og rengjøring

  • Fyringsoljetanker

E-post: post@arcticwaste.no
Telefon: 480 08 917
Besøksadresse: Ringvegen 180, 9018 Tromsø
Postadresse: Postboks 3304, 9275 Tromsø
Nettside: www.arcticwaste.no

bottom of page