top of page

HVEM ER AVFALLSSERVICE AS?

Avfallsservice AS er et interkommunalt selskap som eies av de seks kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.

Selskapet driver renovasjonsvirksomhet med hovedvekt på kommunal renovasjon i eierkommunene. I tillegg har vi utleie av containere, innsamling og behandling av avfall fra forretninger/kontor og industri, og mottak og videresendelse av spesialavfall. Vi foretar tømming av slam fra private og kommunale septiktanker, samt slam fra kommunale renseanlegg. Vi har også utleie av mobile toaletter til ulike arrangement. For mottak av avfall har vi seks miljøstasjoner, en i hver eierkommune.

 

VÅRT TEAM - ADMINISTRASJON

Sigleif_Pedersen.jpg

Sigleif Pedersen

Daglig leder
Telefon: 916 51 142/402 31 620
sigleif@avfallsservice.no

Øyvind_Mikalsen.jpg

Øyvind Mikalsen

Økonomisjef
Telefon: 909 89 136
oyvind@avfallsservice.no

Marion Heidenberg.jpg

Marion Heidenberg

Økonomikonsulent
Telefon: 957 75 637
marion@avfallsservice.no

Karl_Martin_Pedersen.jpg

Karl-Martin Pedersen

Driftsjef
958 27 639
karlmartin@avfallsservice.no

Jan_Arne_Bergland.jpg

Jan-Arne Bergland

Formann
Telefon: 922 00 406
jan.arne@avfallsservice.no

Mariann_Vangen.jpg

Mariann Vangen

Kundekonsulent Privat
Telefon: 901 07 390
mariann
@avfallsservice.no

Haldis_Sellevoll.jpg

Haldis Sellevoll

Kundekonsulent Næring
Telefon: 994 16 571
haldis@avfallsservice.no

Avfallsservice AS Logo.png

Vegard Tvedt Pedersen

Kommunikasjonsmedarbeider
Telefon: 923 09 019
vegard@avfallsservice.no

VÅRT TEAM - RENOVASJON (KOMMER SNART)

bottom of page